FORENZIČNI RAČUNOVODJA

 

 

FORENZIČNI RAČUNOVODJA

 

Forenzični računovodja proučuje, kako je v organizaciji vzpostavljen sistem notranjih kontrol in upravljanje s tveganji. Pri tem ugotovlja, ali je nakazani sum prevare utemeljen, oziroma preventivno ugotavlja, ali so vzpostavljeni ustrezni postopki, ki prevare preprečujejo.

Forenzično računovodstvo je specializirana veja računovodstva, kjer delujejo strokovnjaki (t.i. forenzični računovodje), ki so usposobljeni za odkrivanje in preprečevanje prevar ter goljufij v podjetju.

Pogosto se dogaja (podlaga za to trditev so mednarodni in slovenski podatki), da lastniki oz. direktorji podjetij, ki zakonsko niso zavezani k reviziji, ugotovijo sum prevare. Takrat najamejo revizijo računovodskih izkazov ali pregled s strani pravne pisarne, ki v okviru svojih postopkov pregledajo podane sume. Vendar to ni najboljša rešitev.

Boljše je, da takšen pregled izvede forenzični računovodja namesto da se izvede revizija računovodskih izkazov ali pregled s strani pravne pisarne. Forenzični računovodja deluje podrobneje, ocenjuje sistem notranjih kontrol, zbira materialne dokaze in vrednoti pravilnost računovodenja z namenom odkrivanja prevar in nepravilnosti.

Odkrivanje računovodskih prevar je učinkovito le pri pregledu in razumevanju povezav med poslovanjem in računovodskimi izkazi ter ugotavljanju učinkov izvedenih knjižb. To delo lahko kvalitetno opravi le za to usposobljen strokovnjak – forenzični računovodja.

V razvitih državah Evropske skupnosti in ZDA večino pregledov (ter izdelavo poročil, mnenj, izvidov…), o poslovnih prevarah in goljufijah opravijo forenzični računovodje.

Forenzični računovodja proučuje, kako je v organizaciji vzpostavljen sistem notranjih kontrol in upravljanje s tveganji. Pri tem ugotovlja, ali je nakazani sum prevare utemeljen, oziroma preventivno ugotavlja, ali so vzpostavljeni ustrezni postopki, ki prevare preprečujejo.

Forenzično računovodstvo je specializirana veja računovodstva, kjer delujejo strokovnjaki (t.i. forenzični računovodje), ki so usposobljeni za odkrivanje in preprečevanje prevar ter goljufij v podjetju.

Pogosto se dogaja (podlaga za to trditev so mednarodni in slovenski podatki), da lastniki oz. direktorji podjetij, ki zakonsko niso zavezani k reviziji, ugotovijo sum prevare. Takrat najamejo revizijo računovodskih izkazov ali pregled s strani pravne pisarne, ki v okviru svojih postopkov pregledajo podane sume. Vendar to ni najboljša rešitev.

Boljše je, da takšen pregled izvede forenzični računovodja namesto da se izvede revizija računovodskih izkazov ali pregled s strani pravne pisarne. Forenzični računovodja deluje podrobneje, ocenjuje sistem notranjih kontrol, zbira materialne dokaze in vrednoti pravilnost računovodenja z namenom odkrivanja prevar in nepravilnosti.

Odkrivanje računovodskih prevar je učinkovito le pri pregledu in razumevanju povezav med poslovanjem in računovodskimi izkazi ter ugotavljanju učinkov izvedenih knjižb. To delo lahko kvalitetno opravi le za to usposobljen strokovnjak – forenzični računovodja.

V razvitih državah Evropske skupnosti in ZDA večino pregledov (ter izdelavo poročil, mnenj, izvidov…), o poslovnih prevarah in goljufijah opravijo forenzični računovodje.

 

Vloga forenzičnega računovodje (izvedenca) v sodnih postopkih

Forenzično računovodstvo je multidisciplinarna veda, obsega znanja s področja računovodstva, revizije, financ, informatike, kakor tudi poznavanje kazenske zakonodaje ter tehnike in veščine preiskovanja. Zato je nujno potrebno, da zna forenzični računovodja identificirati in prepoznati kriminalne postopke s finančnega vidika, da pozna načine preiskovanja in pridobivanja dokazov, da zna ustrezno pisno predstaviti zaključkepregleda in da ima preiskovalno »žilico«.

Forenzični računovodja pomaga sodnikom, tožilcem, policiji (v sodnih postopkih), ter odvetnikom, stečajnim upraviteljem, lastnikom podjetij in drugim raziskati in definirati nedovoljeno dejanje, ugotoviti čas in mesto dogodka, oceno višino škode oz. znesek koristi.

Forenzičnega računovodjo v veliko primerih angažirajo sodišča, kot sodnega izvedenca za forenzično preiskovanje gospodarskega poslovanja. V Sloveniji so tako usposobljeni strokovnjaki vpisani v imenik sodnih izvedencev. Takšni sodni izvedenci se imenujejo tudi »expert witness«.
Forenzicni 1

Vloga forenzičnega računovodje (izvedenca) v sodnih postopkih

Forenzično računovodstvo je multidisciplinarna veda, obsega znanja s področja računovodstva, revizije, financ, informatike, kakor tudi poznavanje kazenske zakonodaje ter tehnike in veščine preiskovanja. Zato je nujno potrebno, da zna forenzični računovodja identificirati in prepoznati kriminalne postopke s finančnega vidika, da pozna načine preiskovanja in pridobivanja dokazov, da zna ustrezno pisno predstaviti zaključkepregleda in da ima preiskovalno »žilico«.

Forenzični računovodja pomaga sodnikom, tožilcem, policiji (v sodnih postopkih), ter odvetnikom, stečajnim upraviteljem, lastnikom podjetij in drugim raziskati in definirati nedovoljeno dejanje, ugotoviti čas in mesto dogodka, oceno višino škode oz. znesek koristi.

Forenzičnega računovodjo v veliko primerih angažirajo sodišča, kot sodnega izvedenca za forenzično preiskovanje gospodarskega poslovanja. V Sloveniji so tako usposobljeni strokovnjaki vpisani v imenik sodnih izvedencev. Takšni sodni izvedenci se imenujejo tudi »expert witness«.

Vloga forenzičnega računovodje v drugih postopkih

Stranke v postopkih se vedno pogosteje odločijo in forenzičnega računovodjo angažirajo tudi v drugih primerih, ki niso nujno povezani s sodnimi postopki.  V tem primeru forenzični računovodja prav tako na neodvisen in strokoven način izvede analizo podatkov in dokumentov glede računovodstva in računovodskih pravil in poda mnenje o dejanskem stanju oz. o storjenem dejanju.

V kolikor forenzični računovodja izvaja takšna svetovalna dela lahko zelo pozitivno prispeva pri pomoči lastnikom podjetij, direktorjem, pravnikom itd. v zvezi s revizijskimi, računovodskimi in davčnimi vprašanji. To naročnikom pomaga v procesih pogajanj, pri izboru najboljših rešitev ter v postopkih dokazovanja.

Forenzični računovodja tako:

 • ugotovi povezavo med transakcijami in denarjem/premoženjem,
 • poda pojasnila o transakcijah,
 • analizira mednarodni pretok denarja,
 • izvede analitični pregled,
 • fokusira se na stanje, ki je najverjetneje prikazano drugače, kot bi moralo biti v resnici,
 • objasni računovodske standarde (prihodke, stroške, izkaze stanja in uspeha…)

Vloga forenzičnega računovodje v drugih postopkih

Stranke v postopkih se vedno pogosteje odločijo in forenzičnega računovodjo angažirajo tudi v drugih primerih, ki niso nujno povezani s sodnimi postopki.  V tem primeru forenzični računovodja prav tako na neodvisen in strokoven način izvede analizo podatkov in dokumentov glede računovodstva in računovodskih pravil in poda mnenje o dejanskem stanju oz. o storjenem dejanju.

V kolikor forenzični računovodja izvaja takšna svetovalna dela lahko zelo pozitivno prispeva pri pomoči lastnikom podjetij, direktorjem, pravnikom itd. v zvezi s revizijskimi, računovodskimi in davčnimi vprašanji. To naročnikom pomaga v procesih pogajanj, pri izboru najboljših rešitev ter v postopkih dokazovanja.

Forenzični računovodja tako:

 • ugotovi povezavo med transakcijami in denarjem/premoženjem,
 • poda pojasnila o transakcijah,
 • analizira mednarodni pretok denarja,
 • izvede analitični pregled,
 • fokusira se na stanje, ki je najverjetneje prikazano drugače, kot bi moralo biti v resnici,
 • objasni računovodske standarde (prihodke, stroške, izkaze stanja in uspeha…)
forenzicno 3

Vloga forenzičnega računovodja pri preventivnih dejavnostih

Procesi za preprečevanje prevar t.i. procesi preventive pomagajo podjetju prepoznati glavne pomanjkljivosti in vrzeli ter jih odpraviti, preden je prepozno.

Pri preventivnem delovanju forenzični računovodje sledijo mednarodnim standardom in dobri praksi. Najboljši modeli temeljijo na postopkih iz Modela COSO, kot enemu v svetu najbolj uveljavljenih modelov za obvladovanje tveganj.

V našem podjetju – Risolgo s.p. smo dodelali model COSO z vidika preprečevanja prevar in pripravili »Program za preprečevanje prevar – Risolgo™. Program temelji na naslednji 6 temeljih:

 1. Anti‐Fraud Environment – Okolje za preprečevanje prevar.
 2. Fraud Risk Assessment – Ocenjevanje tveganj prevar.
 3. Control Activities –  Kontrolne aktivnosti.
 4. Information. Program Documentation –   Informiranje in dokumentiranje.
 5. Communication: The Company Fraud Training Program –  Komuniciranje in usposabljanje.
 6. Monitoring and Routine Maintenance –   Nadzor, spremljava.

Prav tako smo razvili »Pregled proti prevari – Risolgo™«, ki nudi celovito analizo tveganj prevar v podjetju, državni ustanovi, občini, neprofitni organizacij in drugje.  Brezplačno ga prevzamite TUKAJ.

Vloga forenzičnega računovodja pri preventivnih dejavnostih

Procesi za preprečevanje prevar (preventiva) pomagajo podjetju prepoznati glavne pomanjkljivosti in vrzeli ter jih odpraviti, preden je prepozno.

Pri preventivnem delovanju forenzični računovodje sledijo mednarodnim standardom in dobri praksi. Najboljši modeli temeljijo na postopkih iz Modela COSO, kot enemu v svetu najbolj uveljavljenih modelov za obvladovanje tveganj.

V našem podjetju – Risolgo s.p. smo dodelali model COSO z vidika preprečevanja prevar in pripravili »Program za preprečevanje prevar – Risolgo™. Program temelji na naslednji 6 temeljih:

 1. Anti‐Fraud Environment – Okolje za preprečevanje prevar.
 2. Fraud Risk Assessment – Ocenjevanje tveganj prevar.
 3. Control Activities –  Kontrolne aktivnosti.
 4. Information. Program Documentation –   Informiranje in dokumentiranje.
 5. Communication: The Company Fraud Training Program –  Komuniciranje in usposabljanje.
 6. Monitoring and Routine Maintenance –   Nadzor, spremljava.

Prav tako smo razvili »Pregled proti prevari – Risolgo™«, ki nudi celovito analizo tveganj prevar v podjetju, državni ustanovi, občini, neprofitni organizacij in drugje.  Brezplačno ga prevzamite TUKAJ.

Povezava med forenzičnim računovodstvom in preiskavo nedovoljenih dejanj

V današnjih časih, ko je gospodarsko poslovanje zelo hitro in zapleteno, se pojavlja veliko različnih oblik kriminala. Neizogibno je, da je forenzično računovodstvo, kot posebna oblika računovodstva, v pomoč pri forenzično računovodskih preiskavah.

Forenzični računovodja izvede natančno preiskavo spornih področij in je fokusiran na odkrivanje prevar, kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti. Ker znanje pravnikov in organov pregona (policija, tožilstvo, sodišče) ni dovolj za pojasnjevanje vseh vprašanj (predvsem računovodskih in gospodarskih), se pogosto izvede forenzično-računovodska preiskava. V teh primerih forenzični računovodja poda svoje strokovno mnenje o izvedenem dejanju.

Povezava med forenzičnim računovodstvom in preiskavo nedovoljenih dejanj

V današnjih časih, ko je gospodarsko poslovanje zelo hitro in zapleteno, se pojavlja veliko različnih oblik kriminala. Neizogibno je, da je forenzično računovodstvo, kot posebna oblika računovodstva, v pomoč pri forenzično računovodskih preiskavah.

Forenzični računovodja izvede natančno preiskavo spornih področij in je fokusiran na odkrivanje prevar, kaznivih dejanj in drugih nepravilnosti. Ker znanje pravnikov in organov pregona (policija, tožilstvo, sodišče) ni dovolj za pojasnjevanje vseh vprašanj (predvsem računovodskih in gospodarskih), se pogosto izvede forenzično-računovodska preiskava. V teh primerih forenzični računovodja poda svoje strokovno mnenje o izvedenem dejanju.

Trendi na področju forenzičnega računovodstva

V sodobnih poslovnih okoljih obstaja veliko povpraševanje za poklic in delo forenzičnega računovodja predvsem zaradi interdisciplinarnega znanja in sposobnosti.

To jim omogoča izvajanje široke palete storitev – od svetovalnih poslov, sodelovanja v sodnih postopkih ter preprečevanja in odkrivanja prevar ter drugih nedovoljenih dejanj.

Ta oblika dela forenzičnega računovodje v naših krajih še ni v popolnosti prepoznana, vendar trendi in dokazi v svetovnem merilu kažejo na nenehno rast ter povečano povpraševanje.

4 forenzični računovodja
4 forenzični računovodja

Trendi na področju forenzičnega računovodstva

V sodobnih poslovnih okoljih obstaja veliko povpraševanje za poklic in delo forenzičnega računovodja predvsem zaradi interdisciplinarnega znanja in sposobnosti.

To jim omogoča izvajanje široke palete storitev – od svetovalnih poslov, sodelovanja v sodnih postopkih ter preprečevanja in odkrivanja prevar ter drugih nedovoljenih dejanj.

Ta oblika dela forenzičnega računovodje v naših krajih še ni v popolnosti prepoznana, vendar trendi in dokazi v svetovnem merilu kažejo na nenehno rast ter povečano povpraševanje.

Zlatko Šiško, podjetnik
Risolgo s.p. (o meni)

Tel: +386 31 419 834

zlatko@risolgo.si