O meni
O meni
zlatko šiško slika

Zlatko Šiško

Lastnikom podjetij s svojimi teoretičnimi in praktičnimi znanji pomagam izgraditi podjetje, ki bo več prodalo in bo konkurenčno v tej digitalni dobi.

Z izkušnjami pomagam izgraditi boljši notranji kontrolni sistem, ki bo omogočal kakovostno poslovanje. 

O meni
Revizor certifikat

Koristen za podjetja

Lastnikom podjetjem pomagam pri uresničevanju dolgoročnih in strateških ciljev. To je možno samo z veliko prilagodljivosti, ustvarjalnosti, samoiniciativnosti in strateškem razmišljanju.

Po končani Ekonomsko poslovni fakulteti sem pridobil strokovni naziv Revizor na Slovenskem Inštitutu za revizijo.

Z veliko praktičnega dela v mednarodni revizijski hiši PricewaterhouseCoopers (Pwc) in v nadaljevanju slovenski banki (vse skupaj več kot 20 let) sem zaznal velike možnosti za razvoj majhnih in srednje velikih podjetij.

Na področju varnosti in področju večanja vrednosti podjetij je še veliko možnosti za razvoj. Lastniki podjetij to želijo in pričakujejo.

O meni

Digitalni marketing, forenzika

 

V zadnjem obdobju svojega službovanja ter na svoji podjetniški poti se osredotočam na pomoči lastnikom podjetjem pri:

  • preprečevanje prevar (preventivna dejavnost za mala in srednja podjetja),
  • vzpostavitev  sistema digitalnega marketinga za mala in srednja podjetja (marketing za lastnike).
diploma internet
O meni

Digitalni marketing, forenzika

 

V zadnjem obdobju svojega službovanja ter na svoji podjetniški poti se osredotočam na pomoči lastnikom podjetjem pri:

  • preprečevanje prevar (preventivna dejavnost za mala in srednja podjetja),
  • vzpostavitev  sistema digitalnega marketinga za mala in srednja podjetja (marketing za lastnike).
diploma internet

Profil

Pričetek opravljanja dejavnosti

V marcu 2017 odprl in pričel poslovati in voditi svoj s.p. Risolgo, prave rešitve. Osnovna dejavnost je podjetniško in poslovno svetovanje. Specializiran sem za dejavnosti, naštete med storitvami.

MAREC 2017

MAREC 2017

Pričetek opravljanja dejavnosti

V marcu 2017 odprl in pričel poslovati in voditi svoj s.p. Risolgo, prave rešitve. Osnovna dejavnost je podjetniško in poslovno svetovanje. Specializiran sem za dejavnosti, naštete med storitvami.

1991 do 2015

 

Pridobivanje delovnih izkušenj

V navedene obdobju opravljal različna dela v zunanjerevizijski dejavnosti, notranjerevizijski dejavnosti, bančništvu, vzpostavitvi notranjih kontrol in obvladovanju tveganj. 

Kakor v zunanji reviziji kot notranji reviziji sem spoznal poslovanje različnih podjetij. Pri svojem delu sem sodeloval z upravami družb, člani nadzornih svetov, člani revizijskih komisij, področnimi vodji in izvajalci del (proizvodnja, trgovina, računovodstvo, finance, marketing, finančne storitve, industrija). 

Izkušnje pridobival v malih, srednjih in velikih podjetjih (Gorenje, Talum, Mercator, Mura, Nova KBM, Probanka, Nova LB, Carrera, Petrol, Večer in druga).

Diplomiral na fakulteti

Na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru zaključil visokošolski študij ekonomije (univ.dipl.ekon.)

Specializacija na Slovenskem inštitutu za revizijo za strokovni naziv Revizor.

Leto 1991, 1999

 

Leto 1991, 1999

 

Diplomiral na fakulteti

Na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru zaključil visokošolski študij ekonomije (univ.dipl.ekon.)

Specializacija na Slovenskem inštitutu za revizijo za strokovni naziv Revizor.

Zlatko Šiško, podjetnik
Risolgo s.p., ki ima prave rešitve za vas

Tel: 031-419-834

zlatko@risolgo.si