Pregled podjetja

Pregled podjetja

Vse organizacije (podjetja, s.p.-ji, društva, itd.) – predvsem male in srednje velike, so ogrožene zaradi prevar in goljufij.

Pregled proti prevari – Risolgo™  vam bo na enostaven način zagotovil celovito analizo tveganj prevar ter vam podal pomembna priporočila za zmanjšanje le-teh. 

Šest (6) prednosti za vašo organizacijo:

  • Prevara je velika nevarnost za vašo organizacijo. Ugotovitve pregleda podjetja vas lahko rešijo pred veliko denarno izgubo. V kolikor pravočasno ne prepoznate možnosti za nastanek prevare, bo to vplivalo na delovanje podjetja v prihodnosti. Lahko vam zmanjša ali celo uniči poslovni ugled.
  • Pregled podjetja “Pregled proti prevari – Risolgo™” je blagovna znamka produkta in vam omogoči, da prihranite vaš denar in denar podjetja. V kolikor se v organizaciji dogodi notranja prevara to vpliva na finančno stanje in stabilnost ter je drago za vas. V času globalne konkurenčnosti si nihče ne more privoščiti nepričakovane izgube svojih 5 % prihodkov.
  • Notranja prevara je tveganje, ki ga ne smemo prezreti in govoriti “to se ne more dogoditi meni”. Prevare so namreč zelo pogoste, zato njihov pojav ni nič neobičajnega. Višina izgube pa je lahko zelo visoka.
  • Izpolnitev vprašalnika je najcenejši način, da ugotovite ranljivost in stabilnost vaše organizacije. Izkušnje žal kažejo, da ima veliko organizacij zelo slabo realno stanje na tem področju, saj nimajo sistematičnega sistema in nadzora nad tveganji.
  • V kolikor ima organizacija dobro delujoče kontrole na področju preprečevanja notranjih prevar (ter tudi ostalih področjih poslovanja) to povečuje zaupanje poslovnih partnerjev, javnosti in posojilodajalcev.
  • Za pomoč pri izpolnitvi in pripravi potrebnih ukrepov se lahko obrnete na nas, kot strokovnjake za preprečevanje prevar, ki vam bomo nuditi najboljše rešitve za pomoč pri zmanjševanju teh tveganj.

 

Naredite prvi manjši korak in izpolnite vprašalnik (vprašalnik vam pošljemo brezplačno).

Več kot 20 let izkušenj

Izkoristite strokovno znanje o preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju prevar in sanaciji posledic.

Vsebino izvornega vprašalnika Fraud Prevention Check-Up (ACFE) je pripravila posebna ekipa preizkušenih preizkuševalcev preiskovalcev prevar (CFE).

Mi smo vprašalnik za pregled podjetja dopolnili z elementi značilnimi za to naše okolje. Tako je nastal vprašalnik Pregled proti prevari – Risolgo™

Več kot 20 let izkušenj

Vsebino izvornega vprašalnika Fraud Prevention Check-Up (ACFE) je pripravila posebna ekipa preizkušenih preizkuševalcev preiskovalcev prevar (CFE).

Mi smo vprašalnik za pregled podjetja dopolnili. Tako je nastal Pregled proti prevari – Risolgo™

Zakaj izpolniti vprašalnik

Pregled proti prevari – Risolgo™

Lahko vas reši pred katastrofo in izgubo poslovnega ugleda

Je učinkovit

Lahko vas reši pred katastrofo in izgubo poslovnega ugleda
V kolikor želite lahko prejmete brezplačno osnovno poročilo

Brezplačno poročilo

V kolikor želite lahko prejmete brezplačno osnovno poročilo
Analiza tveganj in priporočila za zmanjšanje rizikov

Celovita analiza

Analiza tveganj in priporočila za zmanjšanje rizikov
Sami lahko ugotovite ranljivost vaše organizacije

Najcenejši način

Sami lahko ugotovite ranljivost vaše organizacije

Zakaj izpolniti vprašalnik

Pregled proti prevari – Risolgo™

Lahko vas reši pred katastrofo in izgubo poslovnega ugleda

Je učinkovit

Lahko vas reši pred katastrofo in izgubo poslovnega ugleda
V kolikor želite lahko prejmete brezplačno poročilo.

Brezplačno poročilo

V kolikor želite lahko prejmete brezplačno poročilo.
Analiza tveganj in priporočila za zmanjšanje tveganj

Celovita analiza

Analiza tveganj in priporočila za zmanjšanje tveganj
Sami lahko ugotovite ranljivost vaše organizacije

Najcenejši način

Sami lahko ugotovite ranljivost vaše organizacije

Pokličite nas

(031) 419 834

ALI VPRAŠALNIK

Pokličite nas

(031) 419 834

ALI

Zlatko Šiško, podjetnik
Risolgo s.p., ki ima prave rešitve za vas

Tel: 031-419-834

zlatko@risolgo.si