PRIMOPREDAJA

 

PRIMOPREDAJA

 

V življenju smo velikokrat soočeni s situacijami, ko je potrebno opraviti primopredajo, ki je za nepremičnino, premičnino (avtomobil, opremo…) ali primopredajo poslov.  Ob primopredaji moramo običajno pripraviti in podpisati primopredajni zapisnik.

V koliko želimo, da posel (primopredajo) izpeljemo kot si želimo, se je potrebno na primopredajo ustrezno pripraviti ter postopek vnaprej načrtovati. Skrbno načrtovanje postopka primopredaje prepreči možnost, da bi ob izvedbi pozabili preveriti dejansko stanje kakšnega pomembnega segmenta, kar bi utegnilo kasneje povzročiti nevšečnosti.

V življenju smo velikokrat soočeni s situacijami, ko je potrebno opraviti primopredajo, ki je za nepremičnino, premičnino (avtomobil, opremo…) ali primopredajo poslov.  Ob primopredaji moramo običajno pripraviti in podpisati primopredajni zapisnik.

V koliko želimo, da posel (primopredajo) izpeljemo kot si želimo, se je potrebno na primopredajo ustrezno pripraviti ter postopek vnaprej načrtovati. Skrbno načrtovanje postopka primopredaje prepreči možnost, da bi ob izvedbi pozabili preveriti dejansko stanje kakšnega pomembnega segmenta, kar bi utegnilo kasneje povzročiti nevšečnosti.

Dobro je, da pri primopredaji prisostvuje tudi tretja neodvisna oseba oziroma, v primeru predaje in prevzema (primopredaje) poslov pa svetujemo, da se sestavi primopredajna komisija.

Ta primopredajna komisija (zunanji strokovnjak) naj bo sestavljena iz oseb, ki imajo izkušnje iz tega področja (pravnik, ekonomist, revizor…), s ciljem, da se stranke izognejo vsem tveganjem  Pri primopredaji nepremičine (kot primer) je smiselno, da je tretja neodvisna oseba nepremičninski strokovnjak.

Pogosto se namreč dogaja, da smo srečni, ker smo posel izpeljali tako kot smo si želeli in prišli do želene nepremičnine, avtomobila, opreme ali posla. Primopredajo opravimo v naglici in rutinsko podpišemo primopredajni zapisnik, ne da bi se dejansko zavedali teže takšnega zapisnika.

risolgo za primopredajo 1

Dobro je, da pri primopredaji prisostvuje tudi tretja neodvisna oseba oziroma, v primeru predaje in prevzema (primopredaje) poslov pa svetujemo, da se sestavi primopredajna komisija.

Ta primopredajna komisija (zunanji strokovnjak) naj bo sestavljena iz oseb, ki imajo izkušnje iz tega področja (pravnik, ekonomist, revizor…), s ciljem, da se stranke izognejo vsem tveganjem  Pri primopredaji nepremičine (kot primer) je smiselno, da je tretja neodvisna oseba nepremičninski strokovnjak.

Pogosto se namreč dogaja, da smo srečni, ker smo posel izpeljali tako kot smo si želeli in prišli do želene nepremičnine, avtomobila, opreme ali posla. Primopredajo opravimo v naglici in rutinsko podpišemo primopredajni zapisnik, ne da bi se dejansko zavedali teže takšnega zapisnika.

Primopredajni zapisnik

Zapisnik je dokument trajne vrednosti, je torej listna, ki ima dokazno moč, njegova vsebina pa je podlaga za pravilno ukrepanje.

Vsak zapisnik mora biti razumljiv, jasen, pregleden ter slovnično pravilen. Ko napišemo zapisnik ga štejemo kot osnutek tako dolgo, dokler ga stranke ne preverijo in podpišejo. Pri podpisu zapisnika moramo ravnati skrbno, saj s podpisom takega zapisnika potrjujemo dejansko stanje.

Po podpisu zapisnika s strani vseh strank postane zapisnik končni.

 

Pogostih 7 napak pri pripravi zapisnika:

 • Sploh nimamo zapisnika, zato nimamo dokaza o ugotovljenem stanju.
 • Imamo zapisnik, nimamo pa veljavnega, ker ni potrjen in podpisan s strani strank.
 • Imena in priimki podpisnikov so napisani nečitljvo.
 • Zapisnik nima pravilne strukture in linije, kar pomeni da nima glavnih delov, ki so uvod (naslov, imena, priimki), jedro (vsebina s točnimi podatki) in zaključek (datum, podpisi…).
 • V zapisniku so zapisana napačna stanje, zaradi česar nastajajo neljube posledice. Zapisnik pišemo zato, da imamo dokaz o ugotovljenem stanju.
 • Nimamo napisanega pravilnega datum zapisnika (glede na situacijo tudi točno uro). Na primer: sreda, 18.12.2020, ob 15.00. uri.

Ne poskrbimo za skrbno hranjenje in pripravo zapisnika v dovolj velikem številu izvodov (vsaj 2 originala), saj so zapisniki lahko tudi predmet sodnih sporov.

Primopredajni zapisnik

Zapisnik je dokument trajne vrednosti, je torej listna, ki ima dokazno moč, njegova vsebina pa je podlaga za pravilno ukrepanje.

Vsak zapisnik mora biti razumljiv, jasen, pregleden ter slovnično pravilen. Ko napišemo zapisnik ga štejemo kot osnutek tako dolgo, dokler ga stranke ne preverijo in podpišejo. Pri podpisu zapisnika moramo ravnati skrbno, saj s podpisom takega zapisnika potrjujemo dejansko stanje.

Po podpisu zapisnika s strani vseh strank postane zapisnik končni.

 

Pogostih 7 napak pri pripravi zapisnika:

 • Sploh nimamo zapisnika, zato nimamo dokaza o ugotovljenem stanju.
 • Imamo zapisnik, nimamo pa veljavnega, ker ni potrjen in podpisan s strani strank.
 • Imena in priimki podpisnikov so napisani nečitljvo.
 • Zapisnik nima pravilne strukture in linije, kar pomeni da nima glavnih delov, ki so uvod (naslov, imena, priimki), jedro (vsebina s točnimi podatki) in zaključek (datum, podpisi…).
 • V zapisniku so zapisana napačna stanje, zaradi česar nastajajo neljube posledice. Zapisnik pišemo zato, da imamo dokaz o ugotovljenem stanju.
 • Nimamo napisanega pravilnega datum zapisnika (glede na situacijo tudi točno uro). Na primer: sreda, 18.12.2020, ob 15.00. uri.

Ne poskrbimo za skrbno hranjenje in pripravo zapisnika v dovolj velikem številu izvodov (vsaj 2 originala), saj so zapisniki lahko tudi predmet sodnih sporov.

Primopredaja poslov

Primopredaja poslov pomen izročitev in prevzem poslov. Kvalitetno izvedena primopredaja omogoča udeležencem ustrezno obvladovanje tveganj pri prevzemanju odgovornosti. Izvedba primopredaje poslov in sestava primopredajnega zapisnika je zato smiselna, tudi če ni zakonsko predpisana.

Priporočljivo in smiselno je za izvedbo primopredaje poslov angažirati ustrezne strokovnjake, ki bodo postopek izvedli hitro, učinkovito in kakovostno.

 

Skupina NR (v skupino sta vključeni družbi Nevija d.o.o. in Risolgo s.p.)

je specializirana za izvajanje primopredajnih postopkov poslovanja. Imamo izkušnje z izvedbo primopredaje v mikro podjetjih kot tudi v multinacionalkah, pri čemer so naši naročniki gospodarske družbe, občine, ministrstva, zavodi in javna podjetja.

Smo strokovno usposobljeni, zato vam lahko zagotovimo storitev na najvišjem kvalitetnem nivoju in zaupnosti.

VEČ O TEM NA WWW.PRIMOPREDAJA.SI

 

Naš pristop k primopredaji omogoča izvedbo, ki je prilagojena vašim specifičnim zahtevam in strukturi:

 • prava ekipa – kvaliteta primopredaje,
 • pravi pristop pri delu – načrt izvedbe primopredaje in metodologija,
 • časovni plan – zaveza za pravočasno izvedbo storitve.

 

Kot specialisti in strokovnjaki za izvedbo primopredaje poslov in poslovanja vam nudimo vse svoje znanje glede:

 • načrta in priprava primopredaje,
 • izvedbe primopredaje in
 • poročanja o izvedeni primopredaji.

Celoten postopek primopredaje posla bo tekel strukturirano, na koncu pa boste prejeli primopredajni zapisnik na podlagi katerega se boste seznanili z dejanskim stanjem.

Primopredaja poslov

Primopredaja poslov pomen izročitev in prevzem poslov. Kvalitetno izvedena primopredaja omogoča udeležencem ustrezno obvladovanje tveganj pri prevzemanju odgovornosti. Izvedba primopredaje poslov in sestava primopredajnega zapisnika je zato smiselna, tudi če ni zakonsko predpisana.

Priporočljivo in smiselno je za izvedbo primopredaje poslov angažirati ustrezne strokovnjake, ki bodo postopek izvedli hitro, učinkovito in kakovostno.

 

Skupina NR (v skupino sta vključeni družbi Nevija d.o.o. in Rislogo s.p.)

je specializirana za izvajanje primopredajnih postopkov poslovanja. Imamo izkušnje z izvedbo primopredaje v mikro podjetjih kot tudi v multinacionalkah, pri čemer so naši naročniki gospodarske družbe, občine, ministrstva, zavodi in javna podjetja.

Smo strokovno usposobljeni, zato vam lahko zagotovimo storitev na najvišjem kvalitetnem nivoju in zaupnosti.

VEČ O TEM NA WWW.PRIMOPREDAJA.SI

Naš pristop k primopredaji omogoča izvedbo, ki je prilagojena vašim specifičnim zahtevam in strukturi:

 • prava ekipa – kvaliteta primopredaje,
 • pravi pristop pri delu – načrt izvedbe primopredaje in metodologija,
 • časovni plan – zaveza za pravočasno izvedbe storitve.

 

Kot specialisti in strokovnjaki za izvedbo primopredaje poslov in poslovanja vam nudimo vse svoje znanje glede:

 • načrta in priprava primopredaje,
 • izvedbe primopredaje in
 • poročanja o izvedeni primopredaji

Celoten postopek primopredaje posla bo tekel strukturirano, na koncu pa boste prejeli primopredajni zapisnik na podlagi katerega se boste seznanili z dejanskim stanjem.

Zlatko Šiško, podjetnik
Risolgo s.p. (o meni)

Tel: +386 31 419 834

zlatko@risolgo.si