Poslovna forenzika

Poslovna forenzika.

 

Poslovna forenzika in lovci na prevare

Forenzika (forenzično računovodstvo) se pospešeno razvija od časov, ko so znani finančni škandali pretresli svet. Začelo se je razvijati preventivno delovanje in ugotavljanje prevar pri poslovanju. Zaradi prevar pri poslovanju ima povprečno podjetje izgubo okoli 5 % prihodkov vsako leto.

Eno od zanimivih področij za vas, ki nimate znanja in želje za računalniško programiranje, bi zagotovo bila poslovna forenzika. Vendar samo v primeru, če si želite novi znanj ter zanimivih primerov. Nanaša se na novo vejo računovodske dejavnosti.

Ali bi se radi razvijali na področju, ki ga že poznate?

Usmerite se v področja prihodnosti. Raziskave potrjujejo potrebe. S takšnim strokovnim znanjem vas bodo cenili in spoštovali

Zanimiv predlog za vas boste zasledili proti koncu sestavka.

Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo je posebna dejavnost oziroma strokovno opravilo veščakov za preprečevanje in odkrivanje nezakonitih ter drugih nedovoljenih dejanj v delovanju podjetij in drugih poslovodnih oseb (vir: dr. Franc Koletnik in dr. Iztok Kolar).

Ta na profesionalen način presoja resnično in pošteno prikazovanje ter poročanje za razne potrebe. Poslovna forenzika je specialno področje forenzične znanosti, ki postaja v zadnjih letih vse bolj važno.

slika poslovna forenzika

Poslovna področja se spreminja, kot še nikoli, poslovni subjekti se ustanavljajo, združujejo, restrukturirajo in/oz. privatizirajo. Vse to so situacije, kjer je možno prikazati lažno stanje, ki je boljše ali slabše, odvisno od potreb. Vendar to niso edine možnosti, kjer lahko nastane lažno stanje.

Osnovna dejavnost poslovne forenzike je v odkrivanju prevar in napak pri poslovanju, ki se lahko pojavi v bilo kateri situaciji. Razlogi za preiskovanje prevar so lahko zakonski ali pogodbeni.

Napačno prikazovanje in kreativa, poslovna forenzika

Vse to so situacije, katerim smo priča že vsaj dvajset let. Slovenija, ostale balkanske države ter druge razvite države potrebujejo takšne forenzike. Spomniti se je potrebno samo nekaterih od največjih škandalov (Enron, Parmalat, Lehman Brothers..), kateri so še dodano vplivali za potrebo po hitrejšem razvoju področja forenzike, usmerjene v preventivo in odkrivanje prevar pri poslovanju.

V primeru, da kdo sumi o nepoštenosti in nezakonitosti v podjetju lahko pri tem vključi forenzičnega računovodjo.

Pri tem poslovna forenzika in forenzični računovodja nepristransko preiskuje in ocenjuje pravilnosti ter etičnost v delovanju podjetja.

Po zadnji raziskavi ACFE povprečno poslovni subjekt v letu dni izgubi približno 5 % svojih prihodkov zaradi prevar. Pri tem je potrebno poudariti, da se točna višina izgube in pogostost ne more določiti natančno, saj mnoge prevare niso ugotovljene ali pa niso razkrite.

Kreativno računovodstvo

Eden od znanih pristopov pri prikazovanju poslovnih rezultatov je kreativno računovodstvo. To je po nastanku krize v letu 2008 pridobilo negativen prizvok. Literatura to označuje kot »napačna uporaba računovodskih pravil in načel«, da bi se prikazali finančni rezultati, ki namerno odstopajo od običajne prakse.

Kreativno računovodstvo je v začetku sicer bilo zamišljeno kot prožno sredstvo za resnično in pošteno poročanje. Vendar se je le to prelevilo v nedovoljeno strokovno ravnanje in prirejanje računovodskih podatkov s namenom prikrivanja dejanskih stanj.

Metode in orodja za poslovno forenziko

Znano je, da je v današnjem času na razpolago veliko orodij za lažje odkrivanje nepravilnosti pri poslovanju. To je programska oprema (ACL, IDEA, AutoAudit…), programske funkcije (pivot tablice, Benfordov zakon, statistične analize), vprašalniki povezani za analize prihodkov, prodaje, plač…, kontrolni popisi.

Eden od dobrih pripomočkov je poslovno poročilo podjetja, ki zelo pomaga pri razumevanju poslovanja te družbe. V njem so informacije o preteklem in prihodnjem poslovanju, procesih v družbi in njenem poslovnem okolju.

slika za forenziko

O vseh pripomočkov za odkrivanje nepravilnosti pa so zagotovo najboljše in najučinkovitejše kvalitetne notranje kontrole.

Forenzično računovodstvo in poslovna forenzika tako vsebuje znanje in izkušnje iz različnih področij računovodstva, revizije, ekonomike poslovanje, statistike, informatike in poznavanje pravnega okvira poslovanja družbe. Pri tem pa je zelo važno tudi znanje o preiskovalnih metodah in prisotnost profesionalnega skepticizma.

Kakšno je trenutno stanje in katere so osnovne značilnosti forenzične preiskave:

 • izvaja se v glavnem retroaktivno, na osnovi suma ali prijave, da je bila storjena prevara, tatvina, kraja…
 • izvajajo jo zunanji specialisti pri preiskavi in odkrivanju prevare,
 • posel se sklene med forenzičnim računovodjem (specialistom) in podjetjem, ki je žrtev prevare,
 • cilj forenzične preiskave je odkrivanje prevare in njenih storilcev ali ovreči sum o njenem nastanku,
 • v postopku forenzične preiskave je nujno potrebno razmišljati o primernosti in zadostnosti zbranih dokazov za sodišče,
 • končni izid forenzične preiskave je vložitev sodne tožbe proti storilcu prevare,
 • forenzični računovodja lahko priča na sodišču v vlogi priče, pri čemer zastopa mnenje iz svojega poročila,
 • v poročilu o forenzični preiskavi se navajajo izključno dejstva in ne mnenj o zadevi.

Informativni film o ACFE Slovenija, združenju prizkušenih preiskovalcev prevar:

 

Lahko postanete specialisti za gospodarske probleme

Poslovna forenzika, forenzični računovodja in najpogostejši posli:

 • Izvedeniške storitve (preiskovanje in poročanje);
 • Svetovalne storitev na računovodskem in finančnem področju;
 • Odkrivanje lažnih podatkov v finančnih poročili in namerne prevare;
 • Odrivanje davčnih utaj;
 • Odrivanje lažnih stečajev;
 • Odkrivanje lažnih zahtevkov iz naslova zavarovanje;
 • Ocena poslovnih transakcij;
 • Razdelitev premoženja na solastnike;
 • Odkrivanje kraj zaposlenih;
 • Ocena tveganja managementa pri sedanjih ali prihodnjih poslovnih povezavah;
 • Ocena finančnega položaja sedanjih ali prihodnjih poslovnih partnerjev.

 

Pričakovani rezultati preiskave (poslovna forenzika) prevar:

 • odkrivanje nepravilnega delovanja zaposlenih in oseb odgovornih,
 • preprečevanje prevar,
 • zagovarjanje stališča, da se ne tolerira nobena prevara,
 • dokazovanje obsega potencialnih obveznosti in izgube,
 • olajšanje ponovnega zagona podjetja po izgubah in preprečevanje prihodnih izgub,
 • povečevanje vrednosti notranjih kontrol.

 

Priložnost za dopolnitev vašega znanja

Ali tudi vi želite na enostaven način izvedeti več o varovanju podjetja. ODLOČITE SE ZDAJ IN KLIKNITE na spodnji link.

Brezplačni spletni tečaj “VSE KAR MORAMO VEDETI, DA BI ZAŠČITILI PODJETJE”

 

Če potrebujete dodatno pomoč me pokličete ali mi pišete.